GPSDO

 • Posted on: 31 January 2021
 • By: obbo

  GPSDO, czyli generator częstotliwości, którego częstotliwość jest korygowana względem bardzo dokładnego wzorca jakim jest system GPS. W tym przypadku generator częstotliwości 40MHz na układzie ILSI I733 synchronizowany jest sygnałem 1pps z odbiornika U-BLOX MAX-M8W. Układ korekcji generatora wykorzystuje sygnał 1pps z domyślną konfiguracją dla modułu U-BLOX. Dla poprawnego działania istotna jest częstotliwość (1Hz), synchronizacja z narastającym zboczem oraz pojawienie się sygnału dopiero po synchronizacji z GNSS. Wypełnienie sygnału 1pps nie jest wartością krytyczną i może być zmienione. Zgodnie z dokumentacją modułu, czas trwania impulsu nie może być jednak mniejszy niż 50ns.

Podstawowe właściwości:

 • 2 wyjścia 40MHz sygnał prostokątny, poziom sygnału 3,3V,
 • 1pps, poziom sygnału 3,3V,
 • dla wyjścia 40MHz, błąd mniejszy niż 0,15ppm,
 • kontrola częstotliwości co 2 sekundy,
 • stabilizacja częstotliwości po ok. 80 sekundach od uzyskania sygnału 1pps,
 • osiągnięcie stabilizacji sygnalizowane poziomem logicznym na wyjściu "FIX",
 • automatyczne budowanie charakterystyki temperaturowej,
 • stabilizacja na podstawie charakterystyki temperaturowej z błędem mniejszym niż 0,3ppm,
 • napięcie zasilania 5V,
 • pobór prądu ok.130mA,
 • transparentne przesyłanie komunikatów z i do modułu U-BLOX,
 • kontrola parametrów przez port szeregowy (19200bps),

Schemat


  Moduł GPSDO został wyposażony w możliwość konfiguracji oraz kontroli stanu przez port szeregowy. Przesyłanie konfiguracji do modułu U-BLOX w formacie binarnym można zrealizować wykorzystując np. TeraTerm i przygotowany wcześniej plik z konfiguracją, np. dla zmiany wypełnienia sygnału 1pps UBX-CFG-TP5_freq=1_duty=50_rising.bin.


Komendy terminala.
@@@@@@@@ Rozpoczęcie sesji terminala. (Ponieważ konfiguracja modułu MAX-M8W wymaga zwykle komend w formacie binarnym, może być konieczne zwiększenie długości łańcucha znaków dla zapobieżenia niepożądanemu przejściu w tryb terminala.)
? Wyświetlenie dostępnych komend.
@ETS Zakończenie sesji terminala i powrót do transparentnego przesyłania komunikatów modułu U-BLOX.
@DFC < 0,1 > Blokuje korekcję częstotliwości generatora.(Błąd dla TCVCXO-I733-2P3-40MHz mieści się w zakresie 2ppm.)
@DGC < 0,1 > Blokuje korekcję częstotliwości opartą na sygnale GPS.
@CFD < 0,1 > 0 - usuwa zapamiętaną charakterystykę korekcji częstotliwości, 1 - usuwa tylko wartość minimalną i maksymalną, wartość średnia pozostaje nie zmieniona.
@SFD Wyświetla zapamiętaną charakterystykę korekcji częstotliwości.
@SGS Wyświetlanie statusu GPSDO, aktualizowane co 2 sekundy.
@SSC < 0,1 > Wyświetlanie komunikatów statusu GPSDO w formacie CSV lub przyjaznym dla człowieka.
@VER Informacja o wersji oprogramowania.
LED.
D1 Stan techniczny modułu GPSDO.
D2 Sygnalizuje pojawienie się sygnału 1pps oraz ustabilizowanie częstotliwości.

Terminal

  Testy:

Pomiar TCVCXO-I733 - bez korekcji częstotliwości

Pomiar GPSDO - generator korygowany sygnałem 1pps

24 godziny test przy ustabilizowanej temperaturze

  Generator TCVCXO-I733 wykazuje spore zmiany częstotliwości w funkcji zmian temperatury, szczególnie w pobliżu 50°C. Dla polepszenia dokładności stabilizacji częstotliwości warto zadbać by zmiany temperatury generatora i modułu GPSDO następowały jak najwolniej.

   Po uzyskaniu stabilnej częstotliwości moduł automatycznie rejestruje wartość korekcji dla bieżącej temperatury. Buduje w ten sposób charakterystykę w zakresie od ok. 10°C do 60°C. Poniżej charakterystyka zarejestrowana dla dwóch egzemplarzy.

charakterystyka korekcji

charakterystyka korekcji

   W przypadku braku sygnału GPS stabilizacja częstotliwości odbywa się na podstawie wcześniej zgromadzonej charakterystyki temperaturowej.

korekcja częstotliwości na podstawie charakterystyki temperaturowej

Pliki

Najnowsze wersje można pobrać z GitHubDodaj komentarz