XLab

 • Posted on: 15 May 2018
 • By: obbo

  XLab jest programem do kontroli i wizualizacji pomiarów dla OscyloskopX. Powstał przez rozwój i przez dostosowanie do współpracy z nowym urządzeniem programu XScope. Podobnie jak pierwowzór tworzony jest w środowisku Qt, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by był także wieloplatformowy. XLab jest cały czas rozwijany, w pierwszej kolejności dla zaspokojenia bieżących potrzeb. Wbudowana konsola Python docelowo powinna umożliwić programową kontrolę wszystkich funkcji programu, a także dać możliwość tworzenia własnego interfejsu.

  Zmiany wprowadzone w trakcie kolejnych modyfikacji programu:

Wersja 1.2:

 • dokowalne okna ustawień i minimalizowane sekcje
 • skalowany obszar oscyloskopu (poziomo: "scroll", pionowo: "shift + scroll"),
 • konsola Python z dostępem do Qt, QtCore, QtGui, QtMultimedia, QtNetwork, QtOpenGL, QtQml, QtQuick, QtSql, QtSvg, QtUiTools, QtXml, QtXmlPatterns, xlab, xlabAWG,
 • aktualizacja "libusb" do wersji 1.0.22,
 • rozbudowany wyświetlacz multimetru, (2019-05-11)
 • aktualizacja "qcustomplot" do wersji 2.0.1. (2019-06-07)

Instalacja

  Dołączone pliki zawierają wersję programu dla Windows 7 lub nowszego. Program nie wymaga instalacji, wystarczy wypakowanie dołączonych poniżej archiwów (biblioteki i pliki programu) do wspólnego katalogu. Dodatkowo wymagane jest zainstalowanie Python 2.7.

  Dla systemów Windows 7 i nowszych, położenie katalogu z programem (np. w "C:\Program Files (x86)") może mieć znaczenie dla jego działania, więcej o tym na Microsoft TechNet

  Poniżej znajdują się także pliki przygotowane dla Linux Centos 7. Biblioteki Qt można zainstalować bezpośrednio z https://www.qt.io/download. Pozostałe biblioteki zwykle będą już zainstalowane wraz z systemem.

  Pliki źródłowe (Qt 5.9.2) pozwalają na samodzielne zbudowanie programu. W przypadku Centos 7 należy zainstalować dodatkowo: libusb1-devel, python-devel.

XLab dla Centos 7

Konsola Pythona

  Konsola Pythona służy programowemu sterowaniu funkcjami XLab (w obecnej wersji 1.2 obsługuje większość funkcji AWG). Po uruchomieniu konsoli dostęp do funkcji jest automatycznie włączony i uzyskiwany przez wywołanie "xlab", "xlabAWG". Jedną z możliwości konsoli jest uruchamianie skryptów. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że konsola nie działa jako osobny wątek, tzn. blokuje działanie okna aplikacji. Jest to szczególnie widoczne przy funkcjach których wykonanie zajmuje dużo czasu lub które służą opóźnianiu (np. sleep()). Uwaga dotyczy to także komunikatów zwracanych przez samą konsolę. W przypadku pętli można problem ominąć stosując "xlab.refresh()". Obecna wersja nie posiada także możliwości wymuszenia przerwania wykonywania skryptu.

Edit session

  Z poziomu konsoli mamy także dostęp między innymi do widżetów Qt. Z ich pomocą można zbudować np. własny interfejs graficzny. W katalogu "scripts" znajduje się prosty przykład "example_qtgui.py".Edit session

Wyświetlacz multimetru

Wyświetlacz multimetru - możliwości

  Podstawowe możliwości:

 • zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu,
 • śledzenie wartości minimalnej i maksymalnej,
 • chwilowe zwiększenie rozdzielczości prezentowanego wyniku,
 • przesunięcie wartości o zadaną wielkość bazową,
 • oszacowanie błędu pomiarowego,
 • sygnalizacja osiągnięcia granicy zakresu pomiarowego,
 • sygnalizacja osiągnięcia zadanych wartości alarmowych,
 • linijka analogowa,
 • kopiowanie wyniku do schowka w formie graficznej i tekstowej.

Wyświetlacz multimetru - menu

Pliki

Biblioteki niezbędne do uruchomienia programu w wersji dla Windows.
mime_iconXLab_winlib_20180527.zip (20.55 MB)

Pliki programu w najnowszej wersji dla Windows, wraz z plikami konfiguracyjnymi i przykładowymi skryptami.
mime_iconXLab_winexe_20190512.zip (1.46 MB)

Pliki programu w najnowszej wersji dla Centos 7, wraz z plikami konfiguracyjnymi i przykładowymi skryptami.
mime_iconXLab-run_20190512.tgz (7.92 MB)

Pliki źródłowe projektu dla Qt 5.9.2
mime_iconXLab_source_20190607.zip (35.77 MB)

 

Dodaj komentarz