Python

Pi-Powerman

  • Posted on: 18 April 2019
  • By: obbo

  Głównym celem jest stworzenie uniwersalnego serwisu działającego z Raspberry Pi pozwalającego na kontrolowanie układu zasilania. Oczywiście układ zasilania musi być zgodny pod względem sposobu komunikacji z serwisem. Obecna wersja wykorzystuje w tym celu I2C oraz dwa porty I/O. W skład rozwiązania wchodzą zatem: serwis uruchomiony na Raspberry oraz współpracujący z nim układ zasilania z mikrokontrolerem.

Podstawowe możliwości:

  • Możliwość łatwego dostosowania układu zasilacza,
  • Funkcja UPS, automatyczne przełączenie na zasilanie zapasowe, kontrola stanu naładowania i ładowanie akumulatora,

XLab

  • Posted on: 15 May 2018
  • By: obbo

  XLab jest programem do kontroli i wizualizacji pomiarów dla OscyloskopX. Powstał przez rozwój i przez dostosowanie do współpracy z nowym urządzeniem programu XScope. Podobnie jak pierwowzór tworzony jest w środowisku Qt, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by był także wieloplatformowy. XLab jest cały czas rozwijany, w pierwszej kolejności dla zaspokojenia bieżących potrzeb.