GPS

GPSDO

  • Posted on: 31 January 2021
  • By: obbo

  GPSDO, czyli generator częstotliwości, którego częstotliwość jest korygowana względem bardzo dokładnego wzorca jakim jest system GPS. W tym przypadku generator częstotliwości 40MHz na układzie ILSI I733 synchronizowany jest sygnałem 1pps z odbiornika U-BLOX MAX-M8W. Układ korekcji generatora wykorzystuje sygnał 1pps z domyślną konfiguracją dla modułu U-BLOX. Dla poprawnego działania istotna jest częstotliwość (1Hz), synchronizacja z narastającym zboczem oraz pojawienie się sygnału dopiero po synchronizacji z GNSS. Wypełnienie sygnału 1pps nie jest wartością krytyczną i może być zmienione.