PuTTY

PuTTY Manager

  • Posted on: 18 March 2018
  • By: obbo
PuTTY Manager

  Program powstał jako nakładka na GUI PuTTY w celu wygodniejszego zarządzania zdefiniowanymi sesjami (stąd nazwa). Jednak szybko został dostosowany do uruchamiania także innych narzędzi administracyjnych. Przykładowy plik konfiguracyjny dołączony do programu zawiera definicje dla PuTTY, MSTSC, klienta VMWare, domyślnej przeglądarki stron internetowych. Przez modyfikowanie pliku konfiguracyjnego można dodać także inne narzędzia, ograniczeniem jest tylko możliwość przekazania parametrów w chwili wywołania. Program potrafi wykorzystać predefiniowane sesje RDP i PuTTY. Działa z systemami od Windows XP do Windows 10.

Tags: